7 biện pháp tạo lập TP.HCM là trung tâm chăm sóc sức khỏe vượt trội của khu vực ASEAN

Mở đầu ngày 17/6, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Hội Y học TP.HCM để tổ chức một hội nghị lớn mang tên "Đánh Giá Hiệu Quả và Định Hướng Phát Triển Y Tế Chuyên Sâu tại TP.HCM".

Tháng 6 23, 2023 - 10:10
Tháng 6 23, 2023 - 22:26
7 biện pháp tạo lập TP.HCM là trung tâm chăm sóc sức khỏe vượt trội của khu vực ASEAN
PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: P.T)

Trong sự kiện đặc biệt này, các lãnh đạo TP và Sở Y tế TP.HCM đã cùng nhau chia sẻ một tập hợp gồm 7 giải pháp đột phá, nhằm đưa TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực ASEAN, với ưu điểm vượt trội về y tế chuyên sâu.

Dựa trên các bài học quý giá từ các quốc gia trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Singapore, Malaysia và tận dụng từng bước tiến trong lĩnh vực y tế của Thành phố, các chuyên gia đã đề xuất 7 nhóm giải pháp sau đây:

  1. Nâng cao chất lượng đào tạo y tế: Tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhân viên y tế, đảm bảo sự chất lượng và chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ y tế.

  2. Xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng y tế: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng y tế, bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế cộng đồng, nhà khám, phòng khám tư nhân và các trung tâm chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

  3. Phát triển y tế cộng đồng: Xây dựng mạng lưới các trung tâm y tế cộng đồng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cận khu vực và tăng cường công tác phòng chống bệnh.

  4. Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển y tế: Hỗ trợ và đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển y tế, khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế.

  5. Tăng cường hợp tác quốc tế: Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức và đối tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, thu hút chuyên gia y tế và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

  6. Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng: Đảm bảo quản lý hiệu quả và kiểm soát chất lượng trong các cơ sở y tế, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định y tế.

  7. Tăng cường thông tin và tư vấn y tế: Cung cấp thông tin y tế chính xác và kịp thời cho công chúng, tăng cường hoạt động tư vấn và giáo dục y tế để nâng cao nhận thức và kiến thức y tế của cộng đồng.

Đây chỉ là một số ý kiến và gợi ý để cải thiện hệ thống y tế TP.HCM. Việc thực hiện cụ thể và chi tiết hơn sẽ đòi hỏi sự phối hợp và thảo luận giữa các bên liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ, chuyên gia y tế và các bên liên quan khác.

(Vnkhoe biên soạn dựa trên P.Thương - Sức khoẻ và đời sống)

Vnkhoe Vnkhoe.com - Kiến thức y tế nhiều hơn, sống khoẻ hơn.