Điều khoản sử dụng

 WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA VNKHOE. KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ CHẤP NHẬP ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.
 
Điều 1: Quy định chung
1. Chấp thuận các Điều khoản Sử dụng
Khi sử dụng trang web Vnkhoe.com (sau đây gọi tắt là Vnkhoe.com),  Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều khoản Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều khoản sử dụng”. Vnkhoe.com có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều khoản sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Vnkhoe.com sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

 • Thông tin được cung cấp tại Vnkhoe.com có thể được cung cấp từ bên thứ ba; hoặc được Vnkhoe.com chọn lọc từ các nguồn khác.
 • Các thông tin được đăng tải trên website không được xem là khuyến khích sử dụng, tiêu dùng, đầu tư…  hoặc xác thực, khẳng định về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Vnkhoe.com không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn của bạn.
 • Vnkhoe.com không phải là đơn vị độc lập thẩm định thông tin và sẽ không khuyến cáo bất kỳ một xu hướng tiêu dùng hoặc đầu tư nào. Theo đó, chúng tôi không chấp bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải. Bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

3. Liên kết đến Website khác
Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Vnkhoe.com không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Vnkhoe.com từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

4. Liên kết từ Website khác
Vnkhoe.com không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website.

5. Quyền sở hữu trí tuệ 
Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Vnkhoe.com và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Vnkhoe.com và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

 • Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
 • Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
 • Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Vnkhoe.com và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được.
 • Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Vnkhoe.com.
 • Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại Website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quý khách sử dụng Website này không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu.  

6. Điều chỉnh và sửa đổi
Vnkhoe.com bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

7. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp
Điều kiện sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Việt Nam. Tòa án nước Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

Điều 2: Điều khoản sử dụng
Vnkhoe.com là mạng xã hội y tế, có sứ mệnh phổ biến kiến thức, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nâng cao nhận thức về y tế cho cộng đồng. Vì vậy Vnkhoe.com tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc rõ Điều khoản sử dụng để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại Vnkhoe.com.

1. Đăng ký tài khoản
Quy trình đăng ký tài khoản của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ e-mail hợp lệ, mật khẩu, họ và tên của bạn. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi tùy thuộc vào quyết định của bạn. E-mail, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên website Vnkhoe.com. Cũng giống như nhiều website khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

2. Sử dụng dữ liệu
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cái tiến website nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp:

 • Được quy định khác trong chính sách bảo mật này
 • Chúng tôi được bạn chấp thuận; cũng như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu.
 • Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp
 • Theo yêu cầu của các quy trình hành pháp hoặc luật pháp
 • Chúng tôi phát hiện bạn vi phạm chính sách bảo vệ riêng tư, quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản hợp pháp của mình.
 • Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong điều khoản Bảo vệ riêng tư này.

Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các website khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

3. Biên tập lại hoặc xóa thông tin tài khoản
Vnkhoe.com cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang cấu hình cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên lạc với quản trị. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn. Chẳng hạn các bài viết (post), các (comment) trên diễn đàn, có thể tiếp tục tồn tại trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa. Xin vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng để có thêm thông tin.

4. Thay đổi điểu khoản
Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của chính sách bảo vệ riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn này bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp và được đặt trong thiết lập của người dùng.

5. Từ chối đảm bảo
Mặc dù chính sách bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải đảm bảo những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

6. Chấp nhận các điều khoản của Ban quản trị
Khi sử dụng dịch vụ của Vnkhoe.com, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong chính sách bảo vệ riêng tư này. Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ vietnamkhoe@gmail.com. Chúng tôi hoạt động hoàn trong khuôn khổ luật pháp và cam kết tuân thủ các pháp chế. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Vnkhoe.com.

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Hỗ trợ nội dung miễn phí

Chúng tôi sử dụng quảng cáo để giữ cho nội dung của chúng tôi miễn phí cho bạn. Vui lòng cho phép quảng cáo và để các nhà tài trợ tài trợ cho việc lướt web của bạn.
Cảm ơn bạn!