Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Vnkhoe.com, bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà trang web cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
– Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Vnkhoe.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
– Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Vnkhoe sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
• Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại trang web;
• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của trang web Vnkhoe.com

4. Đơn vị thu thập và quản lí thông tin cá nhân
Ban quản trị Vnkhoe.com
• Email: vietnamkhoe@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website Vnkhoe.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của thành viên trên trang web được Vnkhoe.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vnkhoe.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vnkhoe.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Vnkhoe.com.
– Ban quản lý Vnkhoe.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/đặt lịch khám là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vnkhoe.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Khách truy cập có thể xóa hoặc hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân được Trang web thu thập không?
Chúng tôi cung cấp cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền cơ chế xóa/hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của Trang web bằng cách liên hệ với. Tuy nhiên, do có các bản sao lưu và hồ sơ xóa, nên không thể xóa mục nhập của Khách truy cập mà không giữ lại một số thông tin còn sót lại. Một cá nhân yêu cầu vô hiệu hóa Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa chức năng thông tin đó và chúng tôi sẽ không bán, chuyển giao hoặc sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến cá nhân đó theo bất kỳ cách nào về sau.

8. Điều gì xảy ra nếu chính sách quyền riêng tư thay đổi?
Chúng tôi sẽ cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền biết về những thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng những thay đổi đó trên Vnkhoe.com. Tuy nhiên, nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình theo cách có thể gây tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân mà Khách truy cập hoặc Khách hàng được ủy quyền trước đó đã yêu cầu không được tiết lộ, chúng tôi sẽ liên hệ với Khách truy cập hoặc Khách hàng được ủy quyền đó và những Khách hàng hoặc Khách hàng được ủy quyền đó có thể không tiết lộ.

9. Liên kết:
Vnkhoe.com chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ chuyển sang một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Hỗ trợ nội dung miễn phí

Chúng tôi sử dụng quảng cáo để giữ cho nội dung của chúng tôi miễn phí cho bạn. Vui lòng cho phép quảng cáo và để các nhà tài trợ tài trợ cho việc lướt web của bạn.
Cảm ơn bạn!