Mối liên quan giữa giấc ngủ và tình trạng sức khỏe

Cuộc điều tra toàn diện đầu tiên về thói quen ngủ của thanh niên Australia cho thấy giấc ngủ kém chất lượng có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần.

Tháng 7 24, 2023 - 19:54
Mối liên quan giữa giấc ngủ và tình trạng sức khỏe
Cuộc điều tra toàn diện đầu tiên về thói quen ngủ của thanh niên Australia cho thấy giấc ngủ kém chất lượng có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần.
Vnkhoe Vnkhoe.com - Kiến thức y tế nhiều hơn, sống khoẻ hơn.