Hơn 1.000 phụ nữ ở TP.HCM sẽ được tầm soát ung thư vú miễn phí

Chương trình “Tôn tạo và bảo vệ vòng 1 yêu thương” sẽ triển khai tầm soát ung thư vú miễn phí cho phụ nữ có độ tuổi từ 40 trở lên, có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.

Tháng 3 30, 2022 - 11:33
Tháng 6 5, 2023 - 07:34
Hơn 1.000 phụ nữ ở TP.HCM sẽ được tầm soát ung thư vú miễn phí


Chương trình “Tôn tạo và bảo vệ vòng 1 yêu thương” sẽ triển khai tầm soát ung thư vú miễn phí cho phụ nữ có độ tuổi từ 40 trở lên, có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.

Vnkhoe Vnkhoe.com - Kiến thức y tế nhiều hơn, sống khoẻ hơn.