Giá tối đa khám bệnh theo yêu cầu là 500.000 đồng/lượt

Tháng 7 3, 2023 - 21:24
Giá tối đa khám bệnh theo yêu cầu là 500.000 đồng/lượt

Thông tư 13/2023/TT-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành, quy định giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước cung cấp. Theo thông tư, giá khám bệnh theo yêu cầu tối đa là 500.000 đồng/lượt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Theo đó, giá khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng 1 có giá tối thiểu là 100.000 đồng/lượt và tối đa là 500.000 đồng/lượt. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác có giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng/lượt.

Đối với việc mời nhân lực trong nước và ngoài nước đến khám, tư vấn sức khỏe, giá cụ thể sẽ được thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ.

Về giường điều trị nội trú, giá tối thiểu của giường loại 1 là 180.000 đồng/giường, tối đa là 4 triệu đồng/giường. Giường loại 2 có giá tối thiểu là 150.000 đồng/giường, tối đa là 3 triệu đồng/giường. Giường loại 3 có giá tối đa là 2,4 triệu đồng/giường và giường loại 4 có giá tối đa là 1 triệu đồng/giường.

Thông tư này chỉ áp dụng cho người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu (chiếm tỷ lệ từ 5-10% tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, tuyến huyện gần như không có). Người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục chi trả theo mức giá quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BYT và người không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không đăng ký sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu sẽ chi trả theo mức giá quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT.

Bộ Y tế khẳng định rằng việc ban hành Thông tư không ảnh hưởng đến người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không đăng ký sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Thông tư cũng quy định một số chỉ tiêu chất lượng và nguyên tắc mà các cơ sở y tế sẽ phải tuân thủ khi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Đồng thời, thông tư khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư vào cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, từ đó cải thiện thu nhập để cán bộ nhân viên y tế có thể phục vụ lâu dài.

Thông tư cũng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, hạn chế việc người có khả năng kinh tế phải đi nước ngoài để khám chữa bệnh, và thu hút người nước ngoài cũng như người Việt Nam ở nước ngoài khám chữa bệnh tại Việt Nam. Ngoài ra, thông tư cũng tạo điều kiện phát triển các gói bảo hiểm y tế bổ sung.

Thông tư cũng sẽ hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thực hiện và xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đúng quy định của pháp luật, từ đó giúp quản lý chặt chẽ hơn về việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Thông tư cũng khuyến khích các đơn vị tích cực triển khai và đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở hạ tầng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ sẽ được tái đầu tư để tiếp tục phát triển kỹ thuật. Đồng thời, thông tư cũng tạo điều kiện để huy động ngân sách nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn không thu hút được nguồn lực đầu tư và hỗ trợ thực hiện các chính sách về y tế cơ sở.

Vnkhoe Vnkhoe.com - Kiến thức y tế nhiều hơn, sống khoẻ hơn.